Slovutný mistře!

Katalog stejnojmenné výstavy věnované malíři Aloisu Kalvodovi a jeho krajinářské škole. Texty představují osobnost a dílo A. Kalvody a věnují pozornost také jeho činnosti pedagogické. Katalog obsahuje reprodukce děl a medailony deseti výtvarníků, kteří prošli Kalvodovou krajinářskou školou. Jsou mezi nimi významné osobnosti českého výtvarného umění jako byl např. Josef Váchal, Karel Němec či Martin Benka, i dnes už zapomenutí jako Otakar Hůrka, Marta Rožánková-Drábková, Karel Kupka, Milena Šimková-Elgrová, Tomáš Kunštátský, Hilar Václavek, Gustav Macoun.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf