Sborník Muzea Brněnska 2012

Z obsahu:

Leoš Vašek: Příběh litinového náhrobku z Unína a úřednická dynastie Bratránků * Josef Zacpal: Knihy a periodika v Podhoráckém muzeu * Irena Ochrymčuková: Sbírkové předměty etnografického charakteru na výstavách Podhoráckého muzea * Martina Šviková: Výročí malíře Bohumíra Matala v Podhoráckém muzeu * Martina Šviková: Svatá Anežka Česká v Muzeu Brněnska - Podhoráckém muzeu * Monika Hadová: Restaurování keramiky v Muzeu Brněnska – příklad restaurátorského postupu * Tomáš Valeš: Josef Winterhalder ml. (1743–1807) a obraz „Loučení sv. Petra a Pavla“ z Řeznovic * Pavel Klimeš: Restaurování oltářního obrazu „Loučení sv. Petra se sv. Pavlem“ od Josefa Winterhaldera ml. + Restaurátorská dokumentace * Klára Sovová: Hrob kultury se zvoncovitými poháry ze Šlapanic * Martina Krajíčková: Laubovna a Běhařov - Dva domovy a dvě „díla“ Aloise Kalvody * Josef Kopecký: Páteční dítě - Čepáček * Vojen Drlík: Ztracené dědictví Roberta Musila * Romana Macháčková: Pozůstalost Hany Pražákové v Památníku písemnictví na Moravě * Jiří David: Autografy Františka Musila ve sbírce hudebnin Muzea Brněnska * Andrea Procházková: Ohlédnutí za šesti ročníky Skryté paměti Moravy.

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma „Továrna Evropa... vyrobeno na Moravě“; 44 stran, 14 fotografií.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf