Benediktinský klášter v Rajhradě

Prof. dr. Jiří Kroupa, CSc., vedoucí semináře dějin umění na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně se zabývá ve svém bohatě ilustrovaném příspěvku stavebními dějinami a ikonografií kláštera, dlouholetý vedoucí oddělení starých tisků Moravské zemské knihovny dr. Jaroslav Vobr popisuje dějiny a vývoj klášterní knihovny benediktinů, dr. Vojen Drlík, vedoucí rajhradského Památníku písemnictví na Moravě rekapituluje činnost památníku a přibližuje stálou expozici věnovanou literatuře na Moravě v 19. a 20. století.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf