Halasové. Otec a syn – proletář a básník

Brožura se věnuje Františku Halasovi staršímu a jeho synu básníku Františku Halasovi. Vojen Drlík představuje život a tvorbu Františka Halase staršího, legionáře a proletáře, Petra Pichlová se zase věnuje poezii Halase mladšího, která byla buď otištěna jen časopisecky, nebo zůstala pouze v rukopise. Publikace přináší nový náhled na jednoho z významných brněnských básníků a jeho otce.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf