Podhorácké muzeum

PhDr. Josef Zacpal
vedoucí pobočky, kurátor – historik
tel.: 544 544 222
j.zacpal@mbrn.cz

PhDr. Irena Ochrymčuková
kurátorka – etnoložka
tel.: 544 544 221
i.ochrymcukova@mbrn.cz

Mgr. Hana Fadingerová
kurátorka – dějiny umění
tel.: 544 544 233
h.fadingerova@mbrn.cz

Bc. Richard Knecht
kurátor – přírodovědec
tel.: 544 544 222
r.knecht@mbrn.cz

MgA. Jiří Topinka
výstavář - výtvarník
tel.: 544 544 233
j.topinka@mbrn.cz

Jaroslava Vitulová
administrativní pracovnice,
dokumentátorka
tel.: 544 544 223
j.vitulova@mbrn.cz

Mgr. Lucie Hřebíčková
průvodkyně
tel.: 544 544 228
predklasteri@mbrn.cz

Bc. Kateřina Gregorová
průvodkyně
tel.: 544 544 228
predklasteri@mbrn.cz

Lucie Chytrá
průvodkyně
tel.: 544 544 228
predklasteri@mbrn.cz

Milan Holzapfel
konzervátor
tel.: 544 544 230
m.holzapfel@mbrn.cz

Monika Hadová, DiS.
konzervátorka
tel.: 544 544 230
m.hadova@mbrn.cz

Vladimír Konečný
truhlář
tel.: 544 544 225
predklasteri@mbrn.cz

Milan Chytrý 
domovník – údržbář
tel.: 544 544 225
predklasteri@mbrn.cz

Božena Wagnerová
uklízečka
tel.: 544 544 220
predklasteri@mbrn.cz

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf