Sborník Muzea Brněnska 2013

Z obsahu:

Martina Šviková: Akvizice do podsbírky výtvarného umění a uměleckého řemesla Podhoráckého muzea v roce 2012 * Jiřina Hockeová: Petr Jedlička – malíř, sochař a výtvarný pedagog * Martina Šviková: Příspěvek k tvorbě malíře Františka Štěpána * Martina Šviková: Svatoslav očima Milana Magniho * Stanislav Mrázek: Spolek vojenských vysloužilců obce podolské * Jiří Čalkovský: Poslední let stíhačky FW 190F (Dny osvobození v Podolí i Brna * Simona Faberova: Drobné sakrální památky ve Šlapanicích a Bedřichovicích * Martina Krajíčková: Od křížovek k muzejní edukaci (Doprovodné programy pro děti v novodobé existenci šlapanického muzea) * Vojen Drlík: Literární kaleidoskop – program pro dospělé a dospělejší * Vojen Drlík: Korespondence Alfonse Muchy v Památníku písemnictví na Moravě.

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma „Pošli to dál“; 48 stran, 24 fotografií.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf