Sborník Muzea Brněnska 2004

Z obsahu:
J.Zacpal: Podhorácké muzeum na přelomu dvou tisíciletí * J.Zacpal: Nová expozice v Podhoráckém muzeu * J.Vitulová: Nová pokladna v Podhoráckém muzeum * J. Zacpal: Fotografický materiál uložený v Podhoráckém muzeu v Předklášteří * I. Ochrymčuková: Práce s dětmi a mládeží v Podhoráckém muzeu v Předklášteří * M. Němečková: Z historie a činnosti muzejního spolku a muzea v Ivančicích (1893 – 1951) * M. Němečková: Ohlédnutí za činností Muzea v Ivančicích v letech 1994 – 2004 * J. Kopecký: Sedmdesát let muzea ve Šlapanicích * J. Hanák: Výstavní činnost Muzea ve Šlapanicích v letech 1995 – 2004 * V. Drlík: Síla ideje aneb Památník písemnictví na Moravě v benediktinském klášteře v Rajhradě * J. Mlatečková: Lidová tematika v ilustraci dětské knihy * J. Mlatečková: Nedoceněná osobnost brněnského sochaře Václava Hynka Macha * D. Šikola: Geologická stavba Květnice u Tišnova * M. Hrádek: Geomorfologie vrchu Květnice * J. Lacina: Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost * P. Lauterer: Nejvýznačnější druhy hmyzu vrchu Květnice * D. Adam: Geonymum Ivančice a jeho podoby na starých mapách * L. Mucha: Ivančice na mapách prvního vojenského mapování a v jeho vojensko-zeměpisném popisu * V. Drlík: Tuřanská historická bagatela * M. Holzapfel: Bohumír Krézek – bojovník čtyř kontinentů * J. Večeřa: Antonín Macenauer, jeden z rytířů nebes * K. Krejčí: Zbraně cizích armád ve výzbroji německé armády nalezené na konci 2. světové války.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf